Столичната община обявява публично обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2017 година


РЪКОВОДСТВОТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНАКани столичната общественост на 25.09.2018 г.  от 14:00 часа  в сградата на Столична община – ул. „Московска” № 33, ет. V (зала № 5), където ще се проведе публично обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2017 година.

18.09.2018