„Пазари Изток“ ЕАД обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството

ОБЯВА

за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти,
собственост на „Пазари Изток“ ЕАД

 

Позиция № 1: Поземлен имот, с идентификатор № 68134.1600.4703, находящ се в гр. София, район „Студентски“, ул. “Димитър Страшимиров“ № 4, с площ от 1049 кв. м.

Позиция № 2: Поземлен имот, с идентификатор № 68134.1600.3254, находящ се в гр. София, район „Студентски“, в.з. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“, с площ от 684 кв. м.

Търгът ще се проведе на 04.10.2019 г. от 11:30 ч. в административната сграда на „Пазари Изток“ ЕАД, находяща се в гр. София, ул. „Сирак Скитник“ № 9.

Начална тръжна цена:
- за недвижимия имот по Позиция № 1 – 358 256 лв., без ДДС;
- за недвижимия имот по Позиция № 2 – 308 498 лв., без ДДС.

Наддавателна стъпка:
-
за недвижимия имот по Позиция № 1 – 7 000 лв.;
- за недвижимия имот по Позиция № 2 – 5 000 лв.

Цена на тръжната документация:  250 лв., с ДДС., независимо от броя на позициите, за които се участва.

Депозит за участие: 5% от началната тръжна цена на съответния имот.

Срок за подаване на предложения за участие в търга: 04.09.2019 г. - 03.10.2019 г., всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч.

За допълнителна информация: тел. 02/87-05-054.

04.09.2019