Номинации на ученици от 1. до 12. клас, завоювали призови места в спорта през 2017 година

Столична община oбявява процедура по набиране на предложения за номинации на ученици от столични училища от 1. до 12. клас (общински, държавни, частни), завоювали призови места в областта на спорта през 2017 година.

О Б Я В А – 2018 година

В изпълнение на Общинската стратегия  за развитие на физическото възпитание и спорта, приета с Решение № 7/12.01.2012 г. на СОС и Програма за изпълнение на Стратегията, приета с Решение № 98/14.01.2016 г. на СОС, и в изпълнение на  Решение № 14/24.01.2013 г. на СОС относно утвърдени Правила за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от 1. до 12. клас, класирани на престижни места от олимпийски видове спорт, по повод 17 май – Ден на българския спорт.

Столична община

Обявява процедура по набиране на предложения за номинации на ученици от столични училища от 1. до 12. клас (общински, държавни, частни), завоювали призови места в областта на спорта през 2017 година.

Столична община учреди еднократна стипендия за високи спортни постижения в изпълнение на утвърдени Правила от кмета на Столична община

Категории и видове спорт:

Постиженията трябва да са регистрирани през съответната календарна година (01.01.2017 – 31.12.2017 г.) в олимпийски видове спорт  (летни и зимни съгласно решение на сесия на МОК) http://www.bgolympic.org/    

Стипендията представлява парична сума, платима в български лева, индивидуална стипендия (еднократно финансово подпомагане).

Кандидатстващи институции:

• Директори на столични образователни институции (общински, държавни, спортни и частни)
• Председатели на Обединени спортни клубове
• Родители и други упълномощени лица.

Необходими документи:

– Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни (в случай че лицето, подало заявление за финансова награда е непълнолетно, декларацията следва да бъде подписана от родителя)
– Формуляр – искане (Приложение 1)

задължителните приложения:
– служебна бележка, заверена от училището, удостоверяваща, че ученикът учи през текущата учебна година в съответното училище;
– биография, включваща спортните постижения на кандидата/формацията;
– копие от акт за раждане или лична карта на ученика;
– ксерокопие от документи за получени призови класирания през предходната година, заверени от съответната Национална федерация (удостоверени чрез Протокол от състезание от международна федерация), заверен от Българска федерация   (копия от документи за класиране от първо до трето място).

Крайният срок за представяне на предложенията е 30 март 2018 година – 17:30 часа, в деловодство на Столична община, ул. „Московска” № 33

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Правила
2. Писмо до кметовете на Районни администрации и директорите на училища
3. Формуляр – искане
4. Декларация
5. Указания
6. Условия
7. Процедура

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По повод 17 май – Ден на Българския спорт, Столична община организира Церемония за връчване на стипендии на ученици за високи постижения в областта на спорта.

 

Церемонията ще се проведе на 17 май 2018 г. в Национален стадион „Васил Левски”, с начален час 15.30 часа.

 

Отправяме покана за присъствие на 17 май 2018 г., в 15.30 часа.

 

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община, д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град и олимпийската шампионка Тереза Маринова ще отправят официални приветствия и ще наградят бъдещите стипендианти.

 

Стипендията е учредена с Решение на Столичен общински съвет през 2012 година и има за цел да отличи ученици, извоювали призови места на Световни, Европейски и Балкански първенства в различни видове спорт и всички възрастови групи.

 

Тържественият  форум е част от инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018 г.”

 

Одобрени ученици за еднократна стипендия на кмета на Столична община за завоювани отличия през 2017 година съгласно Заповед № СОА18 – РД09 – 471/ 11.05.2018 г. на кмета на Столична община

 

1. Стилян Стефанов Христов

2. Даниел Христов Любенов

3. Красимир Атанасов Джуров

4. Йоанна Петрова Атанасова

5. Кристиян Костадинов Анев

6. Борислава Кръстева Личева

7. Методи Мариянов Миланов

8. Теодор Бисеров Илиев

9. Аслъхан Сезгин Мехмедова

10. Еми-Мари Веселинова Тодорова

11. Владимир Велинов Стойчев

12. Николай Цветомиров Йовчев

13. Теодора Радославова Александрова

14. Моника Красимирова Кръстева

15. Ясен Руменов Радев

16. Георги Косарев Лефтеров

17. Адриан Мирославов Андреев

18. Николай Маргаритов Зафиров

19. Денис Цветелинов Димитров

20. Моника Тончева Тодорова

21. Теодора Николаева Цанева

22. Радослав Даниелов Стефанов

23. Даниел Сашков Кирилов

24. Антон Траянов Кирилов

25. Пресиана Николова Сърбинова

26. Биляна Мирославова Писова

27. Тодор Николов Ранчев

28. Мария Добромирова Спасова

29. Коста Росенов Симеонов

30. Уилиам Росенов Чолов  

31. Биляна Петрова Везирска

32. Мария Даниелова Йорданова

33. Галина Елин Карабашева

34. Борис Деянов Попов

35. Ангел Ангелов Петров

36. Мирела Станиславова Райкова

37. Мари Данаилова Илиева

38. Мария Теодорова Делчева

39. Божидар Боянов Аврамов

40. Габриела Стойнова Кацарова

41. Радин Валентинов Вълчев

42. Кристиан Руменов Станков

43. Антонио Светославов Иванов

44. Димитър Георгиев Гешев

45. Даниел Людмилов Михайлов

46. Мартин Николаев Вълев

47. Иоан Василев Карамфилков

48. Исмаил Мехмедов Помаков

49. Любослав Николаев Григоров

50. Божидар Станиславов Георгиев

51. Сийка Тодорова Иванова

52. Ая Петрова Митева

53. Валери Валериев Пенчев

54. Румен Петров Караджов

55. Димитър Дениславов Кръстев

56. Васил Руменов Методиев

57. Емил Свиленов Нейков

58. Виктор Миленов Маргаритов

59. Габриела Димчова Димитрова

60. Леонардо Ивайло Савов

61. Виктор Ивайлов Петров

62. Борис Радославов Линков

63. Боян Иво Русев

64. Лидия Петрова Брънчева

65. Екатерина Димитрова Иванова

66. Димитър Иванов Тенчев

67. Ния Бойкова Христова

68. Красимира Димитрова Георгиева

69. Лъчезар Николаев Хаджигенов

70. Самир Мехмед Джафер

71. Александра Иванова Георгиева

72. Борислав Ивайлов Радулов

73. Симеон Станиславов Рангелов

74. Иван Мартинов Александров

75. Александра Димитрова Димитрова

76. Стоян Костадинов Кисьов

77. Йоана Викторова Манова

78. Петър Иванов Димитров

79. Виктор Василев Грозданов

80. Николай Петров Петров

81. Христина Станимирова Андонова

82. Светослав Димитров Андреев

83. Мария Иванова Димитрова

84. Светослав Василев Прокопов

85. Божидар Ивайлов Цветков

86. Владимир Валентинов Ненов

87. Антон Димитров Милчев

88. Стефан Димитров Караджов

89. Магдалина Росенова Крумова

90. Александра Станиславова Стефанова

91. Диляна Трифонова Карапанчева

92. Данаил Валентинов Недков

93. Марина Борисова Бунова

94. Александър Василев Николов

95. Евангелина Иванова Дяксова

96. Андрея Иванова Дяксова

97. Денислава Венциславова Глушкова

98. Наталия Росен Пеева

99. Росен Росенов Пеев

100. Даниел Даниелов Стефанов

101. Божидар Атанасов Джуров

102. Симеон Бориславов Павлов

103. Мария Тодорова Илинова

104. Александър Лъчезаров Стефанов

105. Анабел Мигел Кабеза

106. Ивайло Димитров Иванов

107. Киара Ясенова Христова

108. Ваяна Ясенова Христова

109. Ванеса Бориславова Пингелова

110. Зорница Борил Апостолова

111. Кристина Георгиева Григорова

112. Силвина Борисова Митрева

113. Филип Денис Юсмен

114. Виктория Кирилова Цветкова

115. Елеонора Александрова Досева

116. Ивелина Петрова Байчева

117. Никълъс Петров Сулев

118. Максим Момчил Казанджиев

119. Здравко Йорданов Добрев

120. Евелина Евгениева Гелева

121. Калоян Ивайлов Левтеров

122. Валентина Цветанова Тодорова

123. Георги Борисов Тасков

124. Йоанна Николай Флорова

125. Марина Чавдарова Николова

126.  Калина Каменова Стойкова

127. Рахим Масауд Рашайда

128. Елвира Тимофеевна Краснобаява

129. Емилия Ивайлова Обретенова

130. Криста Красимир Георгиева

131. Силвия Андреева Лутай

 

 

 

Неодобрени ученици за еднократна стипендия на кмета на Столична община за завоювани отличия през 2017 година съгласно Заповед № СОА18 – РД09 – 471/ 11.05.2018 г. на кмета на Столична община

 

Съгласно Правила за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от 1. до 12. клас (общински, държавни, частни), класирани на първо, второ или трето място на Балкански първенства, Европейски първенства, Световни първенства, Световни купи и Олимпийски игри по повод 17 май – Ден на Българския спорт и Процедура за присъждане, утвърдени с Решение № 14/ 24.01.2013 г. на СОС, постиженията трябва да са регистрирани през съответната календарна година (предходна година преди церемония по награждаване на 17 май – Ден на Българския спорт) и се отказва еднократна стипендия със следните мотиви на:

 

1. Алекса Бориславова Георгиева – 166. СУ „Васил Левски“, Трето място, Европейска купа, джудо за 2018 г.

Мотиви за отказ: Представените документи удостоверяват завоювано Трето място на Европейска купа – кадети – Италия на 10.02.2018 г.

 

2. Елиза Ивайлова Конджагюлова – 11.  кл., НПГПФ, Трето място на Балканско първенство по гребане за  2011 г.

Мотиви за отказ: Представените документи удостоверяват завоювано Трето място на Балканско първенство по гребане  на 10.09.2011 г.

 

13.02.2018