Столична община обявява предстояща процедура за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с обект: „Изграждане на Източна тангента – I етап в участъка от бул. ’’Вл. Вазов” до „Северна скоростна тангента”, р-н “Подуяне“

 

На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост е издадена Заповед за отчуждаване във връзка с реализацията на обект:  „Изграждане на Източна тангента – I етап в участъка от бул. ’’Владимир Вазов” до „Северна скоростна тангента”, р-н “Подуяне“.

16.01.2019