Район "Кремиковци" обявява обществено обсъждане за представяне на проект "Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на м. „с. Долни Богров” за обособяване на нов кв.1б, „за офиси и складове“ и нов кв. 1в „за офиси, складове, автосервиз, автомивка, бензиностанция, паркинг и логистика“ и улици в района"

 

Заповед № РКР19-РД09-37/19.03.2019 г. на кмета на СО – район „Кремиковци” за представяне на проект за „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. „с. Долни Богров” за обособяване на нов кв. 1б, УПИ I-554 „за офиси и складове“ за имот с идентификатор 22304.7979.554, нов кв. 1в, УПИ I-940 „за офиси, складове, автосервиз, автомивка, бензиностанция, паркинг и логистика“ за имот с идентификатор 22304.7979.940, и улици о.т. 501 – о.т.503, о.т.504 – о.т.505, о.т.502 – о.т.507, район „Кремиковци“, гр. София“ на 01.04.2019 г. (понеделник) от 13.00 ч. в сградата на CO – район „Кремиковци”, с адрес: гр. София – 1870, кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б., и за дискусия на 22.04.2019 г. (понеделник) от от 13.00 ч. в сградата на CO – район „Кремиковци”, с адрес: гр. София – 1870, кв. „Ботунец”, ул. „Челопешко шосе” 267, вх. Б.

Приложение:

Заповед № РКР19-РД09-37/19.03.2019 г. на кмета на район „Кремиковци“

22.03.2019