Столичната община обявява обществено обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Разширение на метрото в гр. София, линия 3, Етап II – участък „ул. "Житница" – ж.к. "Овча купел" – "Околовръстен път“, който се финансира по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

 

ПОКАНА

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг Столичната община кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект  „Разширение на метрото в гр. София, линия 3, Етап II – участък  „ул. "Житница" – ж.к. "Овча купел" – "Околовръстен път“, който се финансира по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Средствата са необходими за съфинансиране от Столична община на този проект.    

  • Размерът на дългосрочния дълг, който Столична община има намерение да поеме, е до 22 000 000 евро.
  • Начин на финансиране – чрез заем от Европейска инвестиционна банка.
  • Дългосрочният общински дълг ще бъде изплащан с бъдещи приходи на Столична община.
  • Няма предвидено обезпечение по дълга.
  • Материалите по проекта са достъпни на адрес:

- ул. “Княз Борис I“ № 121,  всеки работен ден между 12 и 17 часа

- в електронен вариант

https://www.metropolitan.bg/bg/news/view/202.html

Лице за контакт: Тодор Тодоров, тел. 02 921 20 42.

Общественото обсъждане ще се проведе на 07.06.2018 г. от 15 ч. в зала 5 на Столична община, ул. ”Московска” № 33.

 

29.05.2018