Столичната община обявява обществено обсъждане на намерение за поемане на частична гаранция по дългосрочен дълг на “Столичен електротранспорт” ЕАД, свързан с изпълнението на инвестиционна програма на дружеството, одобрена с Решение № 313 на СОС от 08.06.2017 г.

 

ПОКАНА

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг Столичната община кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на частична гаранция по дългосрочен дълг на “Столичен  електротранспорт” ЕАД, свързан с изпълнението на инвестиционна програма на дружеството, одобрена с Решение № 313 на СОС от 08.06.2017 г.

Средствата са необходими за закупуване на 15 електробуса и 6 зарядни станции за тях.      

  • Размерът на гаранцията, която Столична община има намерение да поеме, е в размер на 50% от усвояването по  кредита на “Столичен електротранспорт” ЕАД от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и е в размер до 3 675 000  евро.
  • Дългосрочният дълг на “Столичен електротранспорт” ЕАД ще бъде изплащан с бъдещи приходи от транспортни услуги (превоз на пътници по линиите на МГТ), извършвани от дружеството.
  • Няма предвидено обезпечение на гаранцията.
  • Материалите по проекта са достъпни на адрес:

- ул. ”Козлодуй” № 16, под. ”Транеснерго и РП”, всеки работен ден между 14 и 16 часа

- в електронен вариант

http://www.elektrotransportsf.com/images/obshtestveni/2017/reshenie_sos_313_investi_programa_se_080617.pdf

Лице за контакт: Орлин Пранджев – началник-служба “Иновационни проекти”, тел. 02 832 20 76.  

Общественото обсъждане ще се проведе на 08.06.2018 г. от 15 ч. в зала № 5 на Столична община, ул. ”Московска” № 33.

29.05.2018