Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обект в административната сграда на ул. Сердика № 5

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Обявява публично оповестен конкурс по чл. 14, ал. 7 от ЗОС за: "ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ В ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, УЛ. ”СЕРДИКА” № 5"

Конкурсната документация на стойност 60.00 лв. (с ДДС) се закупува от Столична община, дирекция „Обществени поръчки и концесии”, ул. ”Париж № 3 , ст. 105 , всеки работен ден от 10.30 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, а всеки последен ден от месеца от 10.30 до 12.00 часа до 12.02.2016 г.

Начална конкурсна наемна цена: 715.00 лв. месечно (без ДДС).

Депозитна вноска за участие в конкурса: 700.00 лв.

Конкурсът ще се проведе на 16.02.2016 г. от 14.00 часа на ул.“Париж” № 3, стая 109.

Адрес и телефон за информация: гр. София ул.”Париж” № 3, ст. 105; тел. 981 35 22, 9377 304
07.01.2016