Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост на територията на район „Илинден”

Столична община

обявява конкурс за: отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост на територията на район „Илинден” по позиции, както следва:

1. Аптека със складово помещение , находяща се във фоайето на корпус „А”, 1-ви етаж от сградата на III-та ГОБ и „ДКЦ-VI-София” ООД, р-н „Илинден” с обща площ 30.00 кв.м., при начална месечна наемна цена - 270.00 лв. без ДДС.

2. Помещение – магазин за санитарни материали, находящо се във фоайето на корпус „А”, 1-ви етаж от сградата на III-та ГОБ и „ДКЦ-VI-София” ООД, р-н „Илинден” с площ 8.39 кв.м., при начална месечна наемна цена - 209.00 лв. без ДДС.

Месечните наемни цени са без включен ДДС.

Конкурсната документация на стойност 60.00 лв./с включен ДДС/ се закупува от Столична община - дирекция „Обществени поръчки и концесии” - ул.”Париж № 3 , ст.208 всеки работен ден от 10.30 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, а всеки петък и всеки последен ден от месеца от 10.30 до 12.00 часа до 04.10.2010 г.

Гаранция за участие в конкурса:

Позиция № 1- Аптека - 250.00 лв.
Позиция №2 - Магазин за санитарни материали - 200.00 лв.

Конкурсът ще се проведе на 06.10.2010 г. от 10.00 часа на ул. “Париж” № 3, стая 208.

Адрес и телефон за информация: гр.София, ул. ”Париж” № 3, ст.208, тел.: 981 35 22.

20.08.2010