Столична община обявява 7 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване по реда на Глава III от ЗОС на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: „Ул. „Екатерина Ненчева", в участъка от ул. „Чавдар Мутафов" до бул. „Симеоновско шосе", м. „Витоша ВЕЦ Симеоново", от о.т. 1176 – о.т. 117в – о.т. 117е – о.т. 117а – о.т. 4г – о.т. 4 – о.т. 49 – о.т. 3, обслужващ кв. 37, кв. 3б и...

На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени 7 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване по реда на Глава III от ЗОС на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: „Ул. „Екатерина Ненчева", в участъка от ул. „Чавдар Мутафов" до бул. „Симеоновско шосе", м. „Витоша ВЕЦ Симеоново", от о.т. 1176 – о.т. 117в – о.т. 117е – о.т. 117а – о.т. 4г – о.т. 4 – о.т. 49 – о.т. 3, обслужващ кв. 37, кв. 3б и кв. 4, и улица  о.т. 117а – о.т. 80д, обслужващ кв. 3б и терен, отреден за "Корекция на река и озеленяване" – публична общинска собственост.

СОА22-РД40-33/15.04.2022 г.
СОА22-РД40-34/15.04.2022 г.
СОА22-РД40-35/15.04.2022 г.
СОА22-РД40-36/15.04.2022 г.
СОА22-РД40-37/15.04.2022 г.
СОА22-РД40-38/15.04.2022 г.
СОА22-РД40-39/15.04.2022 г.

13.05.2022