Столична община обявява 49 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване по реда на Глава III от ЗОС на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на бул. "Копенхаген" от бул. "Александър Малинов" до връзката с бул. "Цариградско шосе" (ул. "Самоковско шосе"), район "Младост"На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени 49 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на бул. "Копенхаген" от бул. "Александър Малинов" до връзката с бул. "Цариградско шосе" (ул. "Самоковско шосе"), район "Младост".

Заповед № СОА22-РД40-43/19.05.2022 г. 
Заповед № СОА22-РД40-44/19.05.2022 г. 
Заповед № СОА22-РД40-45/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-46/19.05.2022 г.  
Заповед № СОА22-РД40-47/19.05.2022 г. 
Заповед № СОА22-РД40-48/19.05.2022 г. 
Заповед № СОА22-РД40-49/19.05.2022 г. 
Заповед № СОА22-РД40-50/19.05.2022 г. 
Заповед № СОА22-РД40-51/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-52/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-53/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-54/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-55/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-56/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-57/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-58/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-59/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-60/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-61/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-62/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-63/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-64/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-65/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-66/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-67/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-68/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-69/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-70/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-71/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-72/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-73/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-74/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-75/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-76/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-77/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-78/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-79/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-80/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-81/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-82/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-83/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-84/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-85/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-86/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-87/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-88/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-89/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-90/19.05.2022 г.
Заповед № СОА22-РД40-95/19.05.2022 г.

 

 

 

06.06.2022