Столична община обявява 4 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на техническа инфраструктура по ул. „Филип Кутев“ в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“ и проектно трасе на бул. „Т. Каблешков“ до бул. „Симеоновско шосе“ – поетапно, участък от ул. „Чавдар Мутафов“ до „Симеоновско шосе“, район "Лозенец"

 

На основание на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени 4 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на техническа инфраструктура по ул. „Филип Кутев“ в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“ и проектно трасе на бул. „Т. Каблешков“ до бул. „Симеоновско шосе“ – поетапно, участък от ул. „Чавдар Мутафов“ до „Симеоновско шосе“, район "Лозенец". 

Заповед № СОА20-РД40-98/09.10.2020 г. на кмет на СО;
Заповед № СОА20-РД40-99/09.10.2020 г. на кмет на СО;
Заповед № СОА20-РД40-100/09.10.2020 г. на кмет на СО;
Заповед № СОА20-РД40-101/09.10.2020 г. на кмет на СО.

 

20.10.2020