Столична община обявява 4 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти и части от поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на бул. “Тодор Каблешков“ в участъка от ул. ”Луи Айер“ до ул. “Емилиян Станев“ – поетапно, р-н “Триадица“

Столична община обявява 4 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти и части от поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на бул. “Тодор Каблешков“ в участъка от ул. ”Луи Айер“ до ул. “Емилиян Станев“ – поетапно, р-н “Триадица“

Заповед № СОА22-РД40-9/25.12.2021 г. на кмета на СО;
Заповед № СОА22-РД40-10/25.12.2021 г. на кмета на СО;
Заповед № СОА22-РД40-11/25.12.2021 г. на кмета на СО;
Заповед № СОА22-РД40-12/25.12.2021 г. на кмета на СО;
07.02.2022