Столичната община обявява 4 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти – частна собственост, отредени за улица – публична общинска собственост, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на техническа инфраструктура по ул. „Филип Кутев“, в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“, и проектно трасе на бул. „Т. Каблешков“ до бул. „Симеоновско шосе“ –...

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столична обявява 4 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти – частна собственост, отредени за улица – публична общинска собственост, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на техническа инфраструктура по ул. „Филип Кутев“, в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“, и проектно трасе на бул. „Т. Каблешков“ до бул. „Симеоновско шосе“ – поетапно, участък от ул. „Чавдар Мутафов“ до „Симеоновско шосе“.
 

Заповед № СОА22-РД40-133/13.10.2022 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА22-РД40-134/13.10.2022 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА22-РД40-135/13.10.2022 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА22-РД40-136/13.10.2022 г. на кмета на Столична община

21.10.2022