Столична община обявява 29 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване по реда на Глава III от ЗОС на поземлени имоти и части от поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на Главен колектор III в м. "Манастирски ливади-запад", район "Витоша"

На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени 29 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване по реда на Глава III от ЗОС на поземлени имоти и части от поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на Главен колектор III в м. "Манастирски ливади-запад", район "Витоша", гр. София

СОА21-РД40-164/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-165/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-166/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-167/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-168/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-169/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-170/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-171/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-172/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-173/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-174/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-175/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-176/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-177/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-178/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-179/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-180/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-181/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-182/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-183/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-184/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-185/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-186/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-187/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-188/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-189/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-190/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-191/23.11.2021 г.
СОА21-РД40-192/23.11.2021 г.

15.12.2021