Столична община обявява 2 броя заповеди: Заповед № СОА21-РД40-141/06.10.2021 г. на кмета на СО за изменение на Заповед № СОА21-РД40-129/03.09.2021 г. на кмета на СО за отчуждаване на ПИ с пр. идентификатор 68134.905.289, както и Заповед № СОА21-РД40-142/06.10.2021 г. на кмета на СО за изменение на Заповед № СОА21-РД40-124/03.09.2021 г. на кмета на СО за отчуждаване на ПИ с идентификатор...

 

На основание на чл. 62, ал. 1 от АПК е издадена Заповед № СОА21-РД40-141/06.10.2021 г. на кмета на СО за изменение на Заповед № СОА21-РД40-129/03.09.2021 г. на кмета на СО (издадена на основание на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС), както и Заповед № СОА21-РД40-142/06.10.2021 г. на кмета на СО за изменение на Заповед № СОА21-РД40-124/03.09.2021 г. на кмета на СО  (издадена на основание на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС) във връзка с реализацията на обект: „Изграждане корекция на р. Драгалевска в участъка от ул. "Хижите" до "Софийски околовръстен път", р-н "Лозенец" – поетапно".

Заповед № СОА21-РД40-141/06.10.2021 г. на кмета на Столична община
Заповед № СОА21-РД40-142/06.10.2021 г. на кмета на Столична община

18.10.2021