Столичната община кандидатства по проект за озеленяване на градски пространства и подобряване качеството на въздуха

 

Столичната община е получила покана, в партньорство с няколко големи европейски градове: Ница (Франция), Вроцлав (Полша) и Корк (Ирландия), да подготви концепция на проектно предложение и да кандидатства за безвъзмездно финансиране по Програма „Хоризонт 2020“. Периодът на изпълнение на проекта е 48 месеца.

Проектът предвижда изпълнение на демонстрационни проекти с природобазирани решения като озеленяване на междублокови пространства, покривно озеленяване, естествено засенчване и др. Такива дейности са залегнали в плана за адаптация към климатичните промени на Столична община 2019 – 2025.

Концептуалната идея на проекта е чрез неговото изпълнение да се предоставят научни доказателства за прилагането на природобазирани решения за справяне с предизвикателствата, свързани с качеството на въздуха и въглеродните емисии в градовете.

В проекта ще участват и изследователски институти и университети.

 

09.01.2020