Столичната община изпълнява проект за интегрирано развитие и грижа в ранна детска възраст

Столичната община реализира проект № BGLD-2.003-0002 „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в град София“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Проектът се изпълнява в партньорство с Фондация „Здраве и социално развитие“ и Българо-норвежкото дружество.

Целта на проекта е да се подобри достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност и включване в образователната система, като ще се обхванат  над 300 деца и техните семейства.

Проектът е с продължителност 24 месеца и се реализира в три района на Столична община – "Люлин", "Красна поляна" и "Слатина".

На 26.10.2022 г. г-жа Сири Беате Бери – посланик на Кралство Норвегия, г-жа Йоланта Шопова – съветник по въпросите за ФМ на ЕИП и НФМ към Посолството на Кралство Норвегия, представители на Програмния оператор, заедно с г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община – бенефициент по проекта, посетиха единия от хъбовете в гр. София, р-н "Красна поляна" – кв. „Факултета“, в който се реализират дейности, предоставящи подкрепа на деца и семейства от уязвими групи.

 

Фотограф Аделина Ангелова

 

 

 

27.10.2022