Столична община и Софийският университет си сътрудничат в проект за изследователски Център за върхови научни постижения

Столична община и Софийският университет си сътрудничат в проект за развитие на изследователски Център за върхови научни постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект. Това е първият център за големи данни в Източна Европа.

Днес, 30 октомври, символично меморандум за сътрудничество подписаха кметът на София Йорданка Фандъкова и ректорът на Софийския университет проф. д.ф.н. Анастас Герджиков.

"Работим целенасочено да насърчаваме използването на иновациите и иновативните технологии, защото те са в основата на устойчивата среда. София е първата община, която прие своя общинска стратегия за интелигентно развитие и вече има Плана за действие по изпълнение на Стратегията за дигитална трансформация на София" – каза кметът Фандъкова. "Когато решенията се основават на научнообосновани данни и анализи, те са точни и ни дават по-голяма увереност, че сме в правилната посока" – посочи столичният кмет.

Значението на данните е голямо за въвеждане на интелигентни градски решения. Чрез участието си в проекта Столичната община ще има възможност да получава анализ на различни данни, което ще помогне при взимане на решения за проектите на града.

Част от работата е разработване на пилотен проект за т.нар. „Дигитален близнак на града“, който ще е 3D градски модел с информация, основана на предварителен анализ на дейностите, свързани с транспорт, строителство, места за пешеходно движение и др.

Проф. Герджиков посочи, че "сътрудничеството на Софийския университет и Столична община е традиционно и ние ще работим с научен потенциал в полза на нашия град в едни от най-важните области."

30.10.2020