Столична община и Лесотехническият университет организират студентско състезание за озеленяване по проект INNOAIR


Зелените площи в града допринасят за подобряване качеството на живота. Според данните на Европейската агенция за околна среда (European Environment Agency) в София има 62% зелени градски площи. 

Проектът ИНОЕЪР дава възможност на студенти от Лесотехнически университет да озеленят още една малка част от София като работят по реален казус и разработят проекти. Най-добрият проект ще получи финансиране за реализация.

Столична община предлага на студентите да разработят проект за зелената площ край новоизградената разширена част на бул. „Тодор Каблешков“. Проектите следва да включват растителност, която най-ефективно пречиства въздуха, подпомага опазването на местното биоразнообразие, лесна е за поддържане, предизвиква целогодишен интерес и е достъпна като цена. Целта е да не се повтарят типичните декоративни видове, а да се реализират иновативни екологични идеи. Студентите ще се включат и в засаждането на растителността.

Компетентно жури с представители на Лесотехнически университет, на Асоциация за развитие на София и Столична община от дирекция „Зелени системи“ и дирекция „Транспорт“ ще изберат печелившия проект, който ще получи финансиране. 

Състезанието се организира от Асоциация за развитие на София и Столична община и се провежда в рамките на проекта ИНОЕЪР, първият и единствен засега проект от България, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.

„Разчитаме на студентите да покажат максималната ценност на една малка територия и да дадат пример за отговорен устойчив ландшафтен дизайн. София има нужда от такива специалисти, а софиянци – от такива вдъхновяващи примери“ – каза кметът Йорданка Фандъкова.

„Студентите по Ландшафтна архитектура към Лесотехнически университет са обучавани и мотивирани да разглеждат антропогенната и природната среда като единно цяло и, проследявайки взаимодействието човек-природа, да вземат аргументирани решения за запазване и поддържане на баланса между тях. Те са креативни и умеят да съчетават иновативни подходи в работата си с изискванията за устойчиво развитие“ – каза гл. ас. М. Шахънова.

Представянето на студентските проекти се предвижда да е през май 2022 г. в Лесотехнически университет. 


03.05.2022