Столична община е защитила за програмния период 2014-2020 г. проекти с европейско финансиране за около 1 млрд. евро

Проектите, които Столична община е защитила за програмния период 2014-2020 г. с европейско финансиране, са на стойност около 1 милиард евро. Това каза заместник-кметът на София по транспорт Евгени Крусев.

Най-големият транспортен и екологичен проект със значение за околната среда е изграждането на третия лъч на метрото. То е на обща стойност 490 млн.евро общо. В момента се произвеждат новите метровлакове и се изграждат 12 станции от третия лъч.

Паралелно се работи по проекта за интегриран градски транспорт, фаза II. В рамките на неговото изпълнение ще бъдат доставени 13 нови трамвая, ще бъде ремонтирана трамвайната линия по бул. "Цар Борис Трети". Ремонтът включва цялостна рехабилитация на трамвайната линия от трамвайно ухо "Княжево" до Съдебната палата, като се изключи участъкът от Руски паметник. Ще бъдат изградени нов релсов път, трамвайни перони, контактна мрежа, техническа инфраструктура. Цялостна реконструкция на трамвайния път и зоната около него се предвижда и по ул."Граф Игнатиев", каза също Крусев.

Другите съществени проекти на Столична община са за образователна, социална, културна инфраструктура, градски транспорт, подобряване на градската среда и енергийна ефективност. Те са включени в Инвестиционна програма на Столична община по ОП "Региони в растеж" на стойност около 143 млн.евро.

Общо 400 млн. лева са за ВиК мрежа, съобщи заместник-кметът по на София по направление "Инвестиции и строителство" Ирина Савина по време на събитието "Големите проекти на София до 2020 г.", организирано по Програма "Европа" на Столичната община от сдружение "Екопрограма". В момента се изпълнява проект на стойност 4,5 млн. лв. по ОП "Околна среда" за изготвяне на регионално прединвестиционно проучване, което трябва да е готово до края на 2019 г. и на базата на разработения документ, Столична община ще може да кандидатства за 400 млн. лв европейско финансиране за изграждане на канализация в териториите, които консултантът ще предложи в апликационната форма, която ще изготви. Регионалното прединвестиционно проучване ще бъде одобрено от Столичния общински съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите, "Джаспърс" и Европейската комисия.

Наред с това София работи и по Общностните фондове, които Брюксел отпуска по конкретни проекти за повишаване качеството на живот, посочи също заместник-кметът Савина.

 

29.06.2017