Столичната община е първата община в България със Стратегия за интелигентна специализация

Фандъкова: Информационните технологии са сред най-бързо развиващите се индустрии в София

"Столичната община е първата община в България, която разработи, прие и изпълнява Стратегия за интелигентна специализация на София. В нея като приоритети за София са информационните и комуникационните технологии и креативните и творчески индустрии" – това каза кметът на София Йорданка Фандъкова в рамките на конференция „Интелигентна специализация и трансфер на технологии като иновативни двигатели за регионален растеж“, организирана от Съвместен изследователски център и Европейската комисия. В конференцията участваха еврокомисар Мария Габриел, вицепремиерът Томислав Дончев, ръководителят на ЕК на регионите Марку Маркула.

"През последните години Столичната община активно участва и подкрепя събития, свързани с дигиталните технологии и иновациите като фестивала „Уебит“, „Иновейшън експлорър“, а през юни, след няколко седмици, София ще бъде домакин отново на фестивала „Уебит“. Със съдействието на еврокомисаря Мария Габриел в София ще проведем Дигитална асамблея, в рамките на която организираме Балкански хакатон" – каза Фандъкова.

През последните години София се развива като най-голямата областна икономика и все по-убедено се доказва като привлекателно място за инвестиции. София произвежда 40% от БВП на страната.

Информационните технологии са сред най-бързо развиващите се индустрии в София. Те формират 5,7% от икономиката и генерират все по-голяма част от износа на България. Работещите в IT сектора в София са над 40 400 човека, от които една трета са жени.

В София работят над 100 IT компании, развиващи допълнително висококвалифицирани специалисти. Един от основните стимули за навлизане на нови инвеститори в столицата са добре подготвените кадри, като в София над 50% от активното население е с висше образование.

Кметът посочи също, че Столичната община е първата община в България, която стартира процеса на отваряне на данни. С подкрепата на програма „Европа“ и съдействието на Асоциация за развитие на София бе резработена платформа, където отварянето на данни от общинската администрация стартира с публикуването на сборния бюджет на Столична община, както и проектите по програма „Култура“ и обществените поръчки. Към настоящия момент за Столична община се публикуват и поддържат в актуално състояние 27 набора от данни. През 2018 година се предвижда да бъдат публикувани още 23 набора от данни.

Развиваме и обществените зони със свободен достъп до безплатен интернет, както и в градския транспорт. Метрото на София е с пълно покритие на безплатен интернет.

Столичната община кандидатства и по проект WiFi4EU – схема за финансиране и подпомагане инсталирането на Wi-Fi на обществено пространство.

Столичната община работи и по конкретен проект за създаване на лаборатория за иновации и генериране на идеи. Това е проектът „Умения за новите поколения”. По проекта Столичната община създава лаборатория за иновации и генериране на креативни идеи в подкрепа на младите хора.

"София е един от координаторите в Градският дневен ред на ЕС (Urban agenda for the EU), в която ЕК и редица европейски градове си партнират директно. София е координатор на партньорство „Цифров преход“ заедно с Естония и Оулу, Финландия. Целта на партньорството е да  идентифицира и предложи нови мерки и решения за подобряване на европейското законодателство, финансиране на градските политики и обучителните програми за улесняване на дигиталния преход в Европа" – каза също Фандъкова.

 

 

 

03.05.2018