Столична община дължава срока за закупуване на конкурсни книжа за учредяване право на строеж и избор на инвеститор за изграждане на жилищни сгради с РЗП от 9361 кв.м. и подземни гаражи с РЗП от 1627 кв.м. в урегулиран поземлен имот с обща площ 5442 кв.м., район „Възраждане”
Столична община,
ул. “Московска” № 33
 

Удължава срока за закупуване на конкурсни книжа за учредяване право на строеж и избор на инвеститор за изграждане на жилищни сгради с РЗП от 9361 кв.м. и подземни гаражи с РЗП от 1627 кв.м. в урегулиран поземлен имот І кжс, тп и пг, кв. 243, м. „Зона Б-5-3” с обща площ 5442 кв.м., район „Възраждане” до 6.07.2010 г.

Търгът ще се проведе на 6.07.2010 г. от 14:00 часа на ул. “Париж ” № 3, стая 208.

Телефон за информация 981-35-22.

22.06.2010