Столична община – 17 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на части от поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, във връзка с обект: „Инженерна инфраструктура и вътрешноквартална ВиК мрежа на кв. „Модерно предградие" по ул. „Старата църква", район „Връбница"

 

На основание на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени 17 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване по реда на Глава III от ЗОС на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, във връзка с обект: „Инженерна инфраструктура и вътрешноквартална ВиК мрежа на кв.  „Модерно предградие" по ул. „Старата църква", район „Връбница".

СОА21-РД40-71/28.04.2021 г. СОА21-РД40-72/28.04.2021 г.
СОА21-РД40-73/28.04.2021 г. СОА21-РД40-74/28.04.2021 г.
СОА21-РД40-75/28.04.2021 г. СОА21-РД40-76/28.04.2021 г.
СОА21-РД40-77/28.04.2021 г. СОА21-РД40-78/28.04.2021 г.
СОА21-РД40-79/28.04.2021 г. СОА21-РД40-80/28.04.2021 г.
СОА21-РД40-81/28.04.2021 г. СОА21-РД40-82/28.04.2021 г.
СОА21-РД40-83/28.04.2021 г. С0А21-РД40-84/28.04.2021 г.
СОА21-РД40-85/28.04.2021 г. СОА21-РД40-86/28.04.2021 г.
СОА21-РД40-87/28.04.2021 г.  

 

11.05.2021