Столична община съобщава за издадени 12 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти и части от поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: „Изграждане корекция на р. Драгалевска в участъка от ул. "Хижите" до "Софийски околовръстен път" – поетапно, р-н "Лозенец"

 

На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени 12 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване по реда на Глава III от ЗОС на поземлени имоти и части от поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: „Изграждане корекция на р. Драгалевска в участъка от ул. "Хижите" до "Софийски околовръстен път" – поетапно, р-н "Лозенец".

СОА21-РД40-120/03.09.2021 г. СОА21-РД40-126/03.09.2021 г.
СОА21-РД40-121/03.09.2021 г. СОА21-РД40-127/03.09.2021 г.
СОА21-РД40-122/03.09.2021 г. СОА21-РД40-128/03.09.2021 г.
СОА21-РД40-123/03.09.2021 г. СОА21-РД40-129/03.09.2021 г.
СОА21-РД40-124/03.09.2021 г. СОА21-РД40-130/03.09.2021 г.
СОА21-РД40-125/03.09.2021 г. СОА21-РД40-131/03.09.2021 г.

 

27.09.2021