Столична община обявява публично оповествен конкурс за отдаване на части от имоти за срок от 5 години за поставяне на LCD информационни киоски по схеми, одобрени от Главния архитект на СО

ОБЯВЯВА
  

Публично оповествен конкурс за „Отдаване на части от имоти – публична общинска собственост, за срок от 5 (пет) години за поставяне на LCD информационни киоски съгласно 6 бр. схеми, одобрени от Главния архитект на Столична община," както следва:
  
 - Район Средец - бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", метростанция "Стадион Васил Левски";
 - Район Лозенец - бул. "Черни връх", метростанция "Витоша"
 - Район Лозенец - бул. "Черни връх", метростанция "Джеймс Баучер";
 - Район Лозенец - бул. "Черни връх"/ бул. "Арсеналски";
 - Район Студентски - бул. "Климент Охридски", метростанция "Г. М. Димитров";
 - Район Студентски - ул. "8-ми декември" / ул. "Акад. Стефан Младенов".
  
LCD информационните табла (киоски) ще служат за разпространение на информация, свързана с кандидатурата на София за европейска столица на спорта през 2018 година, както и друга обществена информация, предоставена от Столичната община(СО).
  
Тяхната доставка, монтаж и поддръжка и демонтаж са за сметка на наемателя, като срещу това СО предоставя възможност за развиване на рекламна дейност за не повече от 50% от часовете в денонощие, разпределени за всеки час.
  
Гаранция за участие в публично оповестения конкурс - 10 000 (десет хиляди) лева.
  
Срок за подаване на оферти - до 09.12.2016 година, 17.00 часа.
  
Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 12.12.2016 г. на ул. „Париж” № 3, залата на първи етаж.
  
Конкурсните книжа, на стойност 100 лв. без ДДС, ще се получават до 05.12. 2016 г. от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 - 16.00 часа, в последния ден от месеца от 10.00 до 12.00 часа на ул. “Париж” 3, етаж І, стая 105, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.
  
Телефон за информация: 02/981-35-22 .

03.11.2016