Столична община – 12 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти и части от поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Улица от о.т. 600 до о.т. 610, между кв. 20, кв. 22, кв. 13г и 13з, м. в.з. „Малинова долина – Герена", с. Бистрица, район „Панчарево“


На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени 12 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване по реда на Глава III от ЗОС на поземлени имоти и части от поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Улица от о.т. 600 до о.т. 610, между кв. 20, кв. 22, кв. 13г и 13з, м. в.з. „Малинова долина – Герена", с. Бистрица, район „Панчарево“.

СОА21-РД40-100/26.07.2021 г. СОА21-РД40-101/26.07.2021 г.
СОА21-РД40-102/26.07.2021 г. СОА21-РД40-103/26.07.2021 г.
СОА21-РД40-104/26.07.2021 г. СОА21-РД40-105/26.07.2021 г.
СОА21-РД40-106/26.07.2021 г. СОА21-РД40-107/26.07.2021 г.
СОА21-РД40-108/26.07.2021 г. СОА21-РД40-109/26.07.2021 г.
СОА21-РД40-110/26.07.2021 г. СОА21-РД40-111/26.07.2021 г.
29.07.2021