Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на 7 бр. магазинни помещения, находящи се в подлез Източна порта на Сердика

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС по чл. 14 , ал. 7 от ЗОС 

ЗА: "Отдаване под наем за срок от 5 години на обекти - частна общинска собственост, представляващи 7 бр. магазинни помещения, находящи се в подлез „Източна порта на Сердика” под бул. „Кн. А. Дондуков” за извършване на търговска дейност, съвместима с качеството на подлеза на археологически обект и паметник на културата";  

Конкурсът да се проведе по позиции както следва

                                         Площ                Начална мес. наемна цена       Гаранция за участие в конкурса 

1. Магазин № 2               15.30 кв.м          178.00 лв.                                    180 лв. 

2. Магазин № 4               15.30 кв.м          178.00 лв.                                    180 лв. 

3. Магазин № 6               12.26 кв.м          125.00 лв.                                    130 лв. 

4. Магазин № 8               30.00 кв.м          372.00 лв.                                    380 лв. 

5. Магазин № 9                 7.40 кв.м.           91.00 лв.                                    100 лв. 

6. Магазин № 10               7.40 кв.м.           91.00 лв.                                    100 лв. 

7. Магазин № 13             42.00 кв.м.         636.00 лв.                                    640 лв.

Конкурсната документация на стойност 60.00 лв. (с ДДС) се закупува от Столична община - дирекция „Обществени поръчки и концесии”, ул. ”Париж № 3 , ст. 208, всеки работен ден от 10.30 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, а всеки петък и всеки последен ден от месеца от 10.30 до 12.00 часа до 27.06.2016 г. 

Конкурсът ще се проведе на 29.06.2016 г. от 14.00 часа на ул. “Париж” № 3, стая 109. 

Адрес и телефон за информация: гр.София, ул. ”Париж” № 3, ст. 208

Телефон: 981 35 22, 9377 304

27.05.2016