Столична община съобщава за издадени заповеди за отчуждаване на имоти във връзка с обект: "Изграждане на техническа инфраструктура по ул. "Филип Кутев", в участъка от бул. "Черни връх" до ул. "Сребърна", и проектно трасе на бул. "Т. Каблешков" до бул. "Симеоновско шосе" – поетапно, участък от ул. "Чавдар Мутафов" до "Симеоновско шосе", район "Лозенец"

На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени 7 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване по реда на Глава III от ЗОС на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на техническа инфраструктура по ул. "Филип Кутев", в участъка от бул. "Черни връх" до ул. "Сребърна", и проектно трасе на бул. "Т. Каблешков" до бул. "Симеоновско шосе" – поетапно, участък от ул. "Чавдар Мутафов" до "Симеоновско шосе", район "Лозенец"

Заповед № СОА21-РД40-113/29.07.2021 г. на кмет на СО;
Заповед № СОА21-РД40-114/29.07.2021 г. на кмет на СО;
Заповед № СОА21-РД40-115/29.07.2021 г. на кмет на СО;
Заповед № СОА21-РД40-116/29.07.2021 г. на кмет на СО;
Заповед № СОА21-РД40-117/29.07.2021 г. на кмет на СО;
Заповед № СОА21-РД40-118/29.07.2021 г. на кмет на СО;
Заповед № СОА21-РД40-119/29.07.2021 г. на кмет на СО.

20.08.2021