Столичният общински съвет даде ход на Плана за модернизация на “Топлофикация София” ЕАД

Планът включва техническа, оперативна и финансова стабилизация и модернизация на мощностите и управлението на дружеството

Проектът е финансиран от Агенцията за търговия и развитие на САЩ

 

Днес Столичният общински съвет прие първите две задачи: План за модернизация и Финансов модел от подробния План за модернизация на “Топлофикация София” ЕАД. Проектът се изпълнява от американския консултант „Блек и Вийч Мениджмънт Консултинг“ ООД съгласно  договор между Столична община и Агенцията за търговия и развитие на САЩ за безвъзмездно финансиране. Планът включва техническа, оперативна и финансова стабилизация, модернизация на мощностите и управлението на дружеството. След днешното решение на СОС кметът на Столична община и изпълнителният директор на „Топлофикация София“ ЕАД ще започнат изпълнението на препоръките от Плана, които ще координират с държавните институции – включително Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Министерството на екологията и ресорните комисии в Народното събрание. 

Според американските експерти реализацията на Плана би осигурила:

  • Финансова стабилност и възможност за обслужване на съществуващия дълг и възстановяване на разходите за подобренията;
  • Стабилност и непрекъсваемост на топлоподаването чрез изграждане на съвременни мощности и интегрирана мрежа;
  • Социално приемливи цени за над 1 милион софиянци в дългосрочен план;
  • Понижаване на емисиите на азотни оксиди съгласно Директива 2012/27 на ЕС;
  • Чувствително подобрено качество на обслужването и клиентската удовлетвореност.

Част от предвидените стъпки за модернизация на дружеството са изграждане на нова високоефективна ко-генерация в ТЕЦ „Люлин“ и в ТЕЦ "София-Изток“ с мощности от 240 MW, инсталиране на нови котли и осигуряване на свързаност между ТЕЦ-овете и подобрения на топлопреносната мрежа.

В рамките на проучването експертите от САЩ направиха анализ и проучване на техническото и финансовото състояние на дружеството, правната рамка и структурата му на управление.  

„Предложеният План ще превърне „Топлофикация София“ в модерно и високоефективно дружество, отговарящо на европейските екологични изисквания“ – заяви Прошко Прошков, председател на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в Столичния общински съвет. 

 

25.11.2021