Столичен инспекторат санкционира управители на сервизи в район "Подуяне"

При извършване на текущ контрол на автосервизи в район "Подуяне" инспекторите са установили нерегламентирано изхвърлени излезли от употреба гуми в зелените площи. Установено е, че отпадъците са от два автосервиза в кв. "Левски В". На управителите на обектите са съставени актове за установяване на административно нарушение.

Автосервизи, пунктове за смяна на гуми, дърводелски работилници и други потенциални източници на замърсяване на атмосферния въздух се проверяват с приоритет през есенно-зимния сезон. От управителите на обектите се изискват договори за предаване на излезлите от употреба гуми, отработени моторни масла, както и приемно-предавателни протоколи с фирми, на които са ги предали. В обектите се проверява и начинът на отопление, използваното гориво, както и чистотата на прилежащата територията.

23.11.2020