Столичен инспекторат проверява строителни обекти и сервизи за замърсяване на въздуха

Столичните инспектори проверяват за нерегламентирано горене на отпадъци, както и строителни обекти и сервизи за замърсяване на въздуха.

6 акта за горене на отпадъци са съставили през вчерашния и днешния ден инспекторите в районите „Красна поляна“, Връбница“ и „Искър“. По жалби и сигнали на граждани през този месец са извършени 37 проверки в районите: „Възраждане“, „Красна поляна“, „Лозенец“, „Лозенец“, „Младост“, „Овча купел“, „Илинден“, „Сердика“ и „Надежда“. За констатирано горене на отпадъци през октомври са съставени общо 10  акта за установяване на административно нарушение. На собствениците на имотите са дадени предписания да не горят отпадъци с постоянен срок за изпълнение.

През месеца са проверени  и 19 броя автосервизи в районите: „Красна поляна“, Овча купел“, „Витоша“, „Връбница“, „Възраждане“ и „Кремиковци“. Установено е, че излезлите от употреба гуми и отработените моторни масла се предават съгласно сключени договори и представени приемно-предавателни протоколи. За отопление в проверените сервизи се използва ел. енергия. Не е установено горене на отпадъци, включително стари гуми и отработени моторни масла.

Столичните инспектори са проверили  и 239  строителни обекта за замърсяване в зоната около тях. Съставени са 17 броя актове за замърсяване, включително за  транспортиране на строителни отпадъци и земни маси без чергила по Закона за чистотата на атмосферния въздух.

28.10.2021