Столичният инспекторат наложи санкции на фирмата, отговаряща за почистването в район „Витоша“


След получени сигнали за неизпълнение на дейности по почистване от страна на фирмата, отговаряща за територията на район „Витоша“ в София, Столичният инспекторат извърши нарочни проверки и наложи санкции на фирмата.

Установено е нарушение при извършване на сметосъбиране и сметоизвозване в кварталите „Бояна“, „Драгалевци“, „Симеоново“ и „Княжево“.

Фирмата е санкционирана и за това, че не са подменени своевременно констатираните като повредени съдове за битови отпадъци в кварталите „Симеоново“ и „Драгалевци“. Наложена е и глоба за некачествено извършване на дейността по „ръчно метене“, както и смесване на биоразградим отпадък от листа в контейнерите за битови отпадъци. 
04.11.2021