Столичният инспекторат извърши 376 проверки на строителни обекти през август

При осъществяване на контролна дейност екипите на Столичния инспекторат съставиха 65 акта, от които 37 на юридически лица и 28 – на технически ръководители на строителни фирми. Изпратени са още 27 покани за съставяне на актове на строителни фирми. Наложените санкции са за месец август. Целта на проверките е да не се допуска замърсяване на околната среда и въздуха като резултат от строителна дейност.

За периода са констатирани най-много нарушения в районите "Студентски", "Витоша", "Лозенец", "Овча купел", "Слатина", „Възраждане“ и "Искър".

Най-честите нарушения, които допускат строителите и водят до налагане на санкции, са липса на плътна строителна ограда, замърсяване на територии около обектите, разпиляване на строителни отпадъци и материали и разполагане на съоръжения  и техника по тротоарите, без да има разрешение, както и запрашаване при разрушаване на стари сгради.

02.09.2022