"Столичен електротранспорт" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на площи за поставяне на 6 бр. автомати за топли напитки

                                                            

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРАНСПОРТ" ЕАД ОБЯВЯВА


Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години на:

1. Конкурс № 19
Отдаване под наем на площи 6 кв.м за монтиране на автомати за топли напитки  на територията на следните поделения, както следва:

1. Трамвайно депо “Красна поляна” – бул. ”Н. Мушанов” № 149
           Местоположение –    диспечери    –     1 автомат;
                                                     ремонтно хале –  1 автомат;
2. Трамвайно депо “Банишора” – ул. ”Подполковник Калитин” № 30
           Местоположение –    диспечери    –     1 автомат;
3. Трамвайно депо “Искър” – ул.”Димитър Пешев” № 5
            Местоположение –    диспечери    –    1 автомат;
4. Тролейбусно депо “Надежда” – ул.”Подполковник Калитин” № 28
            Местоположение –    диспечери    –     1 автомат;
                                                       ремонтно хале – 1 автомат. 
• Първоначална месечна наемна цена:
1. 120 (сто и двадесет) лв. без  вкл.ДДС за местоположение “диспечери”;
2. 100   (сто) лв. без вкл.ДДС за местоположение “ремонтно хале”.
2. Конкурс № 20
Помещение, лека конструкция, захранено с ток и вода, с обща площ 25 кв.м, находящо се на посл. спирка ТМ  № 12 – “Илиянци”
• Първоначална месечна наемна цена: 80 (осемдесет) лв. без  вкл.ДДС.
3. Конкурс № 21
Постройка едноетажна масивна, захранена  с ток и  вода, с обща площ 14 кв.м, находяща се до тухления спирконавес на първа спирка ТМ. № 5 – “Княжево”.
• Първоначална месечна наемна цена: 110 (сто и десет) лв. без  вкл.ДДС 
4. Конкурс № 22
Павилион тухлен, с обща площ от  20 кв.м, захранен с ток и вода, находящ   се  на бул. “Кн. Мария-Луиза” – спирка надлез “Надежда”
• Първоначална месечна наемна цена: 82 (осемдесет и два) лв. без  вкл.ДДС.
5. Конкурс № 23
Помещение с обща площ 4.90 кв.м, захранено с ток и вода, находящо се на посл. спирка ТМ. №№ 11,12 – “Илиянци”
• Първоначална месечна наемна цена: 52 (петдесет и два) лв. без  вкл.ДДС .
 

Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж. Красимира Гоцева – началник-отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването ù за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл. ДДС, издадена от касата на отдел ФСО на дружеството. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 10.12.2020 г. вкл. – 15:00 ч.  и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, ул. ”Подполковник Калитин” №30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  до  10.12.2020 г. вкл. – от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:30 ч.
Конкурсът ще се проведе на 11.12.2020 г., 11 часа, в заседателната  зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ул. ”Подполковник Калитин” № 30, стая № 19.
За контакти – инж. Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025 
www.elektrotransportsf.com                   
e-mail: krasi.gotzeva@yahoo.com


 
 

 

20.11.2020