"Столичен електротранспорт" ЕАД обявява конкурс за отдаване на обекти под наем за срок от 3 години

СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД

ОБЯВЯВА

Конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на:

1. Конкурс № 6

Стол за хранене с обща площ 321 5 кв. м, захранен с ток и вода, санитарен възел, находящ се в административната сграда на "Столичен електротранспорт" – ул. "Подполковник Калитин” № 30:

 • Първоначална месечна наемна цена: 566,00 (петстотин шестдесет и шест) лв. без вкл.ДДС;
 • Депозит за участие 566,00 (петстотин шестдесет и шест) лв.

2. Конкурс № 7

Сграда едноетажна, лека конструкция с обща площ от 72 кв. м, захранена с ток и вода, находяща се на територията на поделение “Трамкар ”– бул. "Цар Борис III" № 126А"

 • Първоначална месечна наемна цена: 182 (сто осемдесет и два) лв. без вкл. ДДС;
 • Депозит за участие – 182 (сто осемдесет и два) лв.

3. Конкурс № 8

Павилион тухлен, с обща площ от 20 кв. м, захранен с ток и вода, прилежащ санитарен възел, находящ се на бул.  “Кн. Мария-Луиза" – спирка надлез “Надежда":

 • Първоначална месечна наемна цена: 80 (осемдесет) лв. без вкл. ДДС;
 • Депозит за участие – 80 (осемдесет) лв.

4. Конкурс № 9

Помещение с обща площ 4,90 кв. м, захранено с ток и вода, находящо се на последната спирка ТМ. №№ 11,12 – “Илиянци":

 • Първоначална месечна наемна цена: 52 (петдесет и два) лв. без вкл.ДДС;
 • Депозит за участие – 52 (петдесет и два) лв.

5. Конкурс № 10

Помещение, лека конструкция, с обща площ 25 кв. м, захранено с ток и вода, прилежащ санитарен възел, находящо се на последната спирка ТМ № 12 – “Илиянци":

 • Първоначална месечна наемна цена: 80 (осемдесет) лв. без вкл. ДДС;
 • Депозит за участие – 80 (осемдесет) лв.

6. Конкурс № 11

Част от сграда, едноетажна, с обща площ от 25 кв. м, захранена с ток и вода, санитарен възел, находяща се на ул. "Пушкин" № 1 – кв. "Павлово".

 • Първоначална месечна наемна цена: 278,00 (двеста седемдесет и осем) лв. без вкл. ДДС;
 • Депозит за участие: 278,00 (двеста седемдесет и осем) лв.

Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж. Красимира Гоцева – началник-отдел "Социална дейност" към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл. ДДС, издадена от касата на отдел ФС на дружеството – ул."Подполковник Калитин" № 30. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация.

Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 25.05.2022 г. вкл. – 15:00 ч., и след представяне на фактура за закупена документация за конкурса.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт" ЕАД на адрес: гр. София. ул. "Подполковник Калитин” № 30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН до 25.05.2022 г. вкл. – от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:30 ч.

Конкурсът ще се проведе на 26.05.2022 г., 10 часа, в заседателната зала на "Столичен електротранспорт" ЕАД, ул. "Подполковник Калитин" № 30, стая № 19.

За контакти: инж. Красимира Гоцева – тел. 02 8132 263, 0878 672 025, www.elektrotransportsf.com, e-mail: krasi.gotzeva@yahoo.com.

10.05.2022