Столичани все повече изхвърлят разделно опасните си битови отпадъци

За 4 години са предадени над 12 тона опасни отпадъци в мобилната система за събиране на отпадък в Столична община

През 2016 г., сме спестили 4 тона опасни отпадъци на природата, само заради предадените от гражданите опасни отпадъци. Откакто Столична община поддържа мобилната система за приемане на опасните отпадъци – от 2012 г., общият брой на опасните отпадъци, които са събрани на територията на Столична община са 12 тона. Това ни показва колко малко е нужно, за да можем да имаме екологосъобразно поведение. Надяваме се тази положителна тенденция на интерес към отделянето на опасните битови отпадъци да продължи, така че постепенно да се превърне в трайно отношение към природата и в част от навиците ни, които ще предадем и на децата си. Това подчерта зам.-кметът по екология Йоана Христова днес, по време на посещение на мобилния пункт за събиране на опасни отпадъци в кв. Възраждане.

От началото на 2012 г. на територията на Столична община започва прилагането на изцяло нова за страната ни Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Опасните отпадъци, включително живак и живаксъдържащи уреди, лакове и бояджийски материали, домакински препарати и химикали и лекарства с изтекъл срок на годност, се приемат от домовете на гражданите по заявка и веднъж месечно в Мобилен събирателен пункт, чието разположение се реализира по предварително обявен график – (http://www.balbok.com/upload/document/20170104-GrafikMobilenPunkt_2017_za-listovka.pdf).

През месец юни, мобилната система ще приема опасни битови отпадъци на ул. Париж №5 от 8:30 до 14:00 часа.

По време на събитието днес, екипът на Столична община беше отличен и с Грамота за това, че е първата община, която изгражда и поддържа мобилна система за събиране на опасен битов отпадък. Приложеният в България иновативен подход при Системата за събиране на опасни битови отпадъци включва сортиране на отпадъците по видове и по кодове в момента на приемането им. Прилагането на Системата гарантира отделянето на опасните от общия поток битови отпадъци и значително намалява риска за здравето на хората, риска от инциденти, нарушаването на организацията на работата при събирането и депонирането на твърди битови отпадъци, както и при разделното събиране и оползотворяване на рециклириуеми фракции от хартия, метал, стъкло и пластмаси.

12.05.2017