Столичани предадоха повече текстилни отпадъци през 2020 година

1 186 тона текстилни отпадъци са събрани разделно на територията на Столичната община през миналата година от системата за разделно събиране на текстилни отпадъци, организирана от общината.  Те са с 91 тона повече от събраните през 2019 година. 

Столична община има сключени договори с „Евротекс“ ЕООД и "Тексайд България" ЕООД,  като на  72 точки в града са разположени 86 специализирани контейнера.

Целта е колкото се може повече текстилни отпадъци да се използват повторно или да се рециклират, с което да се намали делът за депониране. Разделното им събиране е и една от мерките на Столичната община за намаляване на фините прахови частици във въздуха,  като се ограничава възможността този вид отпадъци да попадат в печките на отделни домакинства и да се изгарят. Още през 2019 година на територията на общината се разположиха специализирани контейнери с механизъм, непозволяващ изваждане на отпадъци от тях.

Системата за събиране на отпадъчен текстил от гражданите, както всяка друга система, е динамична и се развива във времето, като се увеличава и броят на контейнерите. Събраните текстилни отпадъци се транспортират от специализираните компании за третиране на текстилни отпадъци до техните площадки, на които се извършва сортиране. Отпадъците се разделят по видове, като годните за повторна употреба се отделят, а останалите са нарязват и се използват в индустрията. Това, което остава след сортирането, се балира и се предава на други компании за правилно рециклиране и оползотворяване. Негодни текстилни материали се сортират по цвят, изрязват се копчета и ципове и се предават на инсталации за производство на изолационна вата.

Повече информация за местата на контейнерите може да се намери на сайта на Столична община – www.sofia.bg/waste – както и на сайта на Столичен инспекторат в банер „Разделно събиране“.

25.01.2021