Столична община уведомява собствениците на ПИ, отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно регулационен план на м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк – IV част“, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Изграждане на Канализационен колектор – клон II по ул. „Д-р Борис Вълчев” от ул. „Емилиян Станев“ до бул. „Черни...

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, 1000, ул. “Московска ” № 33, www.sofia.bg

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

Собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно регулационен план на м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк – IV част“, одобрен с Решение № 45 по Протокол № 24 от 30.03.2001 г. на СОС и Решение № 147 по Протокол № 40 от 18.07.2002 г. за поправка на ЯФГ на СОС, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Изграждане на Канализационен колектор – клон II по ул. „Д-р Борис Вълчев” от ул. „Емилиян Станев“ до бул. „Черни връх“, м. „Кръстова вада”, район „Триадица” – публична общинска собственост, както следва:

1. ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.2618 (незастроен), с площ 339 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1007.1047 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 65 393,10 лева, разпределена, както следва:

- Екатерина Танчева – 1/2 ид. ч. – 32 696,55 лв.
- Босилка Кръстева – 1/2 ид. ч. – 32 696,55 лв.

2. ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.2598 (незастроен), с площ 204 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1007.1867 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 39 351,60 лева, разпределена, както следва:

- Смиляна Тричкова – 119 кв. м – 22 953,79 лв.
- Неустановен собственик – 85 кв. м – 16 397,81 лв.

3. ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.2596 (незастроен), с площ 216 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1007.1866 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 41 666,40 лева. Собственик на имота: Атанас Попов и Анна Попова – в режим на СИО.

4. ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.2594 (незастроен), с площ 125 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1007.932 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 24 112,50 лева. Собственик на имота: Любчо Драганов.

5. ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.2592 (незастроен), с площ 149 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1007.942 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 28 742,10 лева. Собственик на имота: Петранка Трайкова.

6. ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.2590 (незастроен), с площ 142 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1007.941 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 27 391,80 лева. Собственик на имота: Олег   Сокеров.

7. ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.2588 (незастроен), с площ 89 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1007.939 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 17 168,10 лева. Собственик на имота: неустановен.

8. ПИ с идентификатор 68134.1007.708 (застроен), с площ 550 кв. м, сграда с идентификатор 68134.1007.708.1, с площ 123 кв. м и сграда с идентификатор 68134.1007.708.2, с площ 134 кв. м, съгласно скица по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 291 351,70 лева, разпределена, както следва:

- Павел Балабанов – 1/3 ид. ч. – 97 117,23 лв.
- Елизабета Костова – 2/3 ид. ч. – 194 234,47 лв.

9. ПИ с идентификатор 68134.1007.2391 (незастроен), с площ 1 140 кв. м, съгласно скица по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 219 906,00 лева. Собственик на имота: „Витоша Инвест 2000“ ООД.

10. ПИ с идентификатор 68134.1007.940 (незастроен), с площ 731 кв. м, съгласно скица по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 141 009,90 лева, разпределена, както следва:

- Димитър Димитров – 1/12 ид. ч. – 11 750,83 лв.
- Николай Николов – 1/36 ид. ч. – 3 916,94 лв.
- Евгений Николов – 1/36 ид. ч. – 3 916,94 лв.
- Йорданка Николова-Иванова – 1/36 ид. ч. – 3 916,94 лв.
- Анна Димитрова – 1/12 ид. ч. – 11 750,83 лв.
- Росица Илиева – 1/12 ид. ч. – 11 750,83 лв.
- Любка Дамянова – 1/12 ид. ч. – 11 750,83 лв.
- Десислава Крумова – 1/24 ид. ч. – 5 875,41 лв.
- Красимир Крумов – 1/24 ид. ч. – 5 875,41 лв.
- Цветанка Стойнева – 1/6 ид. ч. – 23 501,62 лв.
- Маргаритка Иванова – 1/12 ид. ч. – 11 750,83 лв.
- Димитър Иванов – 1/12 ид. ч. – 11 750,83 лв.
- Димитринка Янева – 1/12 ид. ч. – 11 750,83 лв.
- Милчо Мустаров – 1/12 ид. ч. – 11 750,83 лв.

11. ПИ с идентификатор 68134.1007.943 (незастроен), с площ 982 кв. м, съгласно скица по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 189 427,80 лева, разпределена, както следва:

- Николай  Иванов и Миглена Иванова – 1/3 ид. ч. в режим на СИО – 63 142,60 лв.
- Иван Иванов и Надежда Иванова – 1/3 ид. ч. в режим на СИО – 63 142,60 лв.
- Даниел Манасиев – 1/6 ид. ч. – 31 571,30 лв.
- Цветана Манасиева – 1/6 ид. ч. – 31 571,30 лв.

12. ПИ с идентификатор 68134.1007.944 (незастроен), с площ 1 331 кв. м, съгласно скица по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 256 749,90 лева, разпределена, както следва:

- Елеонора Димитрова – 1/8 ид. ч. – 32 093,74 лв.
- Татяна Димитрова – 1/24 ид. ч. – 10 697,91 лв.
- Кирил Кирилов – 1/24 ид. ч. – 10 697,91 лв.
- Вяра Димитрова-Боцева – 1/24 ид. ч. – 10 697,91 лв.
- Йордан Петров – 1/48 ид. ч. – 5 348,96 лв.
- Деница Петрова – 1/48 ид. ч. – 5 348,96 лв.
- Поля Димитрова – 1/24 ид. ч. – 10 697,91 лв.
- Людмил Бенчев – 1/24 ид. ч. – 10 697,91 лв.
- Найден Николов – 1/8 ид. ч. – 32 093,74 лв.
- Димитър Димитров – 1/6 ид. ч. – 42 791,64 лв.
- Румянка Димитрова – 1/12 ид. ч. – 21 395,83 лв.
- Милка Димитрова – 1/8 ид. ч. – 32 093,74 лв.
- Ангелина Велинова – 1/8 ид. ч. – 32 093,74 лв.

13. ПИ с идентификатор 68134.1007.945 (незастроен), с площ 692 кв. м, съгласно скица по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 133 486,80 лева, разпределена, както следва:

- Татяна Манолова – 1/2 ид. ч. – 66 734,40 лв.
- Румян Манолов – 1/2 ид. ч. – 66 734,40 лв.

14. ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.2615 (незастроен), с площ 434 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1007.695 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 83 718,60 лева. Собственик на имота: Манастир „Успение Богородично“, кв. "Драгалевци".

15. ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.2617 (незастроен), с площ 1 691 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1007.703 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/ 13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение – 326 193,90 лева. Собственик на имота: „Лимекс Груп Холдинг“ АД.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Триадица”, за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

17.08.2020