Статуята на София светва в зелено по повод Седмицата на гората

От днес до края на седмицата, един от символите на столицата - Статуята на София, ще бъде осветена в зелено. Инициативата е свързана със Седмицата на гората, която тази година се отбелязва за 93 поредна година в страната.

„Поддържането и опазването на горите на територията на Столична община е приоритетна екологична дейност за нас. През тази година в общинските горски територии, ще бъдат залесени общо 53 дка. Значението на горите и парковете е безспорно за екологичното състояние на нашия град, затова ние ще продължим и да залесяваме, и да се грижим за горите на територията на общината. Чрез тази конкретна инициатива обаче искаме още веднъж да повишим вниманието на софиянци, и гостите на столицата, когато почиваме и се радваме на горите ни, особено сега, в пролетно-летния сезон, да правим всичко възможно да ги пазим и да не оставяме следи след себе си“. Коментира зам.-кметът  на Столичната община Йоана Христова.

Припомняме, че Общата площ на общинските гори е 8 272 хектара. В границите на Природен парк Витоша попадат 856 хектара гори, собственост на Столична община. На територията на Столична община попадат две защитени зони.

03.04.2017