Стартират обработки за кърлежи на тревните площи на територията на Столичната община

 

Приложени са графици за извършване на обработки за кърлежи на зелени площи на територията на Столична община.

Дейностите се изпълняват при благоприятни метеорологични условия.

Контролът се извършва от специалисти от Столичната РЗИ.  

График 1
График 2
График 3
График 4
График 5
График 6

07.04.2020