Провеждат се изнесени информационни срещи по проекта за подмяна на стари печки с екологични алтернативи

 

Провеждат се изнесени информационни срещи на открито в отделните квартали и села в рамките на Столична община по проект по проект № BG16M10P002-5.003-0001-С01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

Столична община стартира допълнителна масирана информационно-разяснителна кампания.

През месец август жителите на столичните райони ще имат възможност да се срещнат с експерти на Столична община, да получат допълнителна информация и помощ за попълване на формуляр за кандидатстване.

Срещите са посветени изцяло на проекта за безплатна подмяна на отоплителни уреди на твърдо битово гориво и ще са насочени към предоставяне на допълнителна информация на крайните бенефициенти на проекта.

Припомняме, че Столична община стартира изпълнение на проект за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на твърдо битово гориво с по-екологични такива – на пелети, ток, газ или ТЕЦ. Повече за инициативата можете да намерите тук: www.sofia.bg/en/opos

Срещите по информационната кампания се състоят по график, който можете да намерите ТУК.

03.08.2020