Стартира лятна кампания за разделно събиране на отпадъци от домакинства в четири столични района

От 21 до 23 юни ще се проведе тридневна лятна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, която ще обхване четири столични района – „Овча купел“, „Лозенец“, „Триадица“ и „Слатина“.

Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен от 8.30 до 14.30 часа, както следва:

- Район „Овча купел“
21.06.2018 г. (четвъртък) – бул. „Цар Борис III“ № 136 Б, пред районна администрация „Овча купел“

- Райони „Лозенец“ и „Триадица“
22.06.2018 г. (петък) – бул. „Арсеналски“ № 97, на паркинга до светофара на кръстовището с ул. „Богатица“

- Район „Слатина“
23.06.2018 г. (събота) – бул. „Шипченски проход“ № 67, пред районна администрация „Слатина“.

Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

•  Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
•  Лакове и бояджийски материали
•  Домакински препарати и химикали
•  Мастила и замърсени опаковки
•  Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Действащата Система е единственият възможен законен начин гражданите на столицата да предадат съхраняваните в домовете си отровни препарати и химикали.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и "БалБок Инженеринг" АД, се прилага успешно на територията на Общината за седма поредна година.

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на "БалБок" (www.balbok.com), Столична община (www.sofia.bg/waste) и Столичен инспекторат, както и на страницата на "БалБок" във Facebook (https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869). 

Изтеглете:

График на Мобилния събирателен пункт за 2018 г.
Информационна листовка 2018

18.06.2018