Standard & Poor's потвърди кредитния рейтинг на София

Международната рейтингова агенция “Стандарт енд Пуърс” S&P GlobalRatings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на столицата BB+ с положителна перспектива.  

В оценката си рейтинговата агенция подчертава, че очаква Столична община да продължи стабилното оперативно изпълнение  на текущите задачи. Градът има стабилни баланси и добра финансова ликвидност въпреки големите капиталови инвестиции през последните години. “Стандарт енд Пуърс” очаква коефициентът на ликвидността да е добър и в следващите 12 месеца. Като положителен се отбелязва фактът, че паричният поток, с който оперира Столична община, надвишава 3 пъти плащанията по нейния дълг на годишна база.  

София има ясна стратегия да се промотира като инвестиционна дестинация и дигитална столица, което се отразява и на доброто състояние на града, отбелязват от S&P GlobalRatings.  

Положителната оценка на рейтинговата агенция за София е признание за добрата работа на общинската администрация, финансовата стабилност и високото ниво на собствени приходи на Столична община. От рейтинговата агенция са на мнение, че могат да се използват по-пълноценно законовите правомощия на общината да повишава приходите.

Икономиката на София е по-силна от средната за страната, но по правило община не може да има по-висок кредитен рейтинг от този на държавата. Затова дългосрочният рейтинг продължава да е ВВ+ с положителна перспектива, обясняват от рейтинговата агенция.

02.09.2017