Средногодишно Столична община отделя близо 8 млн. лева за дофинансиране на общинските болници за дейности, които не се поемат от здравната каса

Средногодишно Столична община отделя близо 8 млн. лева за дофинансиране на общинските болници за дейности, които не се поемат от здравната каса. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова в рамките на международна конференция на Медицински университет – София и Факултета по Обществено здраве в присъствието на министъра на здравеопазването проф. Николай Петров.

Кметът Фандъкова подчерта, че Столичните общински болници, особено Първа МБАЛ, работят в сътрудничество с Медицинския университет и специално Факултета по обществено здраве и осигуряват провеждане на практическо обучение и преддипломен стаж на студенти от професионалните направления "Медицина" и "Здравни грижи", както и следдипломно обучение на лекари.

Столична община работи за развитие на общинското здравеопазване, като инвестира в здравна инфраструктура и оборудване. През последните три години са инвестирани над 6.7 млн. лева. Общинските многопрофилни болници успяха да подготвят проекти и да спечелят европейско финансиране по Норвежкия механизъм и по Фонда за устойчиво градско развитие общо над 4.4 млн. лева.

09.10.2017