Справката за дължими данъци от фирмите - вече по електронен път

Държавните институции, които организират конкурси по Закона за обществените поръчки или по европроекти вече могат да получават по електронен път справки за наличието на данъчни задължения на фирмите-кандидати към Столична община. 
Електронните справки са безплатни и се получават след регистрация на лицата, оторизирани от съответната държавна служба на сайта на Столична община https://www.sofia.bg/state-institutions-and-municipalities
С новата е-услуга се спестява значително време на фирмите-участници в конкурсите, тъй като справката ще се получава по служебен път от съответната държавна администрация. В Столична община всеки месец постъпват хиляди искания за такива справки. 
Ако е необходимо удостоверението за наличие на данъчни задължения да се издаде и на хартиен носител, таксата е 6 лв., уточняват от дирекция "Общински приходи" на Столична община.

14.08.2017