СОС ще разгледа предложения за инвестиции в образователна и спортна инфраструктура от СОПФ

 Над 2,3 млн. лева от СОПФ ще одобри СОС за инвестиции в образователна и спортна инфраструктура на заседанието си в четвъртък.

Едно от предложенията е подмяната на топлоинсталацията на сградата на 121. СУ „Георги Измирлиев“ в район „Триадица“. „За момента най-належаща е незабавната подмяна на всички тръби от отоплителната инсталация в голямата сграда, затова на предстоящата сесия на Градския парламент  на 7 юли ще гласуваме доклада за финансирането ѝ със средства от Приватизационния фонд. Очаквам подкрепа на сесия от останалите политически групи в Съвета, защото здравето и животът на децата са най-важният приоритет за нас“ – коментира председателят на СОС Георги Георгиев, който посети учебното заведение. Общата стойност на инвестицията е 163 870,63 лв.

С 284 000 лв. от фонда се предлага и изграждане на многофункционална спортна площадка с прилежащ паркинг и трибуни в кв. "Кумарица", гр. Нови Искър, и реновиране и облагородяване на прилежащите площи на стадиона. Целта е да се продължи развитието на спортната база и се дадат нови възможности за спорт и провеждане на извънкласни дейности. Това е важен фактор за привличане на деца и младежи за активно практикуване на масов спорт, каквато политика прилага София като европейска столица на спорта. 140 000 лв. ще бъдат отпуснати за реновиране на многофункционална спортна площадка в с. Балша, отново в район „Нови Искър“. Със средствата се планира да бъде обновена изкуствената тревна настилка, да се подменят изцяло оградните мрежи и да се поставят предпазни текстилни мрежи за предотвратяване излизането на топките извън обхвата на игрището, както и да бъде реновирана осветителната система.

1 133 577,60 лв. от средствата, отпуснати от Специализирания фонд, се предвиждат за основен ремонт и на Центъра за временно настаняване от семеен тип „Св. София“ в район „Илинден“.

Общинските съветници ще гласуват и отпускането на 572 588,20 лв. от бюджета на фонда за „Реконструкция на дворно пространство и ограда на ДГ № 119 "Детска планета" в район „Възраждане“. Обхватът на проекта включва частично паркоустройство на двора с изграждане на три броя детски площадки за новите групи, разположени в непосредствена близост до новия корпус на детското заведение.

Спешен ремонт е необходим на детска площадка в квартал „Младост 3“. След обсъждане на заседание на СОПФ, се предлага 20 000 лв. да бъдат инвестирани в обезопасяването на люлки, пясъчник и пейки. 

06.07.2022