"Софияплан" започва поредица от публични дискусии в зоните за въздействие

Целта е да бъдат обсъдени конкретни мерки и дейности за развитието на зоните

01.06.2021, гр. СофияСофияплан стартира поредица от публични дискусии в 6 зони за въздействие, определени в Програма за София. Дискусиите ще се проведат в периода 7 – 23 юни в онлайн платформата Zoom (вижте адресите в графика по-долу) и ще се излъчват на живо във Facebook страницата на Софияплан. Целта на срещите е да информират за идентифицираните проблеми и потенциали на кварталите и населените места в Столична община, както и да бъдат обсъдени конкретни мерки и дейности за тяхното развитие.

Екипът на "Софияплан" кани на дискусиите всички, които имат активно отношение към града и квартала, в който живеят и работят – граждани, активисти, експерти. На срещите ще имате възможност да споделите своите предложения и идеи за бъдещото развитие на вашия квартал или населено място.

Като още една възможност за събиране на обратна връзка екипът на "Софияплан" предвижда и организирането на срещи на живо. В неформална среда всеки ще има възможност да се срещне и разговаря с част от екипа, работещ по Програма за София, и да даде свои собствени предложения за развитието на зоната. Срещите ще се проведат в ключови публични пространства в различните зони за въздействие (вижте графика). Единствено за зоната, която обхваща индустриалните територии, се предвижда само онлайн дискусия.

"Софияплан" ще събира писмени коментари, становища и предложения за развитието на конкретните зони и на имейл –info@sofiaplan.bg.

График на срещите в различни зони на Столична община:

Зона 1: Централна градска част – 7 юни, 17:00 – 19:00 ч., https://zoom.us/j/95021837243 – онлайн

Зона 1: Централна градска част Градска градина пред Народния театър “Иван Вазов” – 8 юни, 17:00 – 19:00 ч., https://goo.gl/maps/ffH5xZ9c9Qz4b6ge8 – на живо

Зона 2: Широк център и стари периферни квартали на града – 9 юни, 17:00 – 19:00 ч., https://zoom.us/j/99840477846 – онлайн

Зона 2: Широк център и стари периферни квартали на града парк "Св. Троица" – 10 юни, 17:00 – 19:00 ч., https://goo.gl/maps/PGKvZCdxg3QALANs5, на живо

Зона 3: Територии с предимно нискоетажно застрояване – 14 юни, 17:00 – 19:00 ч., https://zoom.us/j/91031538799, онлайн

Зона 3: Територии с предимно нискоетажно застрояване село Горни Богров (точното място на срещата предстои да бъде определено, следете фейсбук страницата на "Софияплан") – 15 юни, 17:00 – 19:00 ч., https://goo.gl/maps/65by6ByM3LAKJupo6, на живо

Зона 4: Територии с предимно комплексно застрояване – 16 юни, 17:00 – 19:00 ч., https://zoom.us/j/91707212529, онлайн

Зона 4: Територии с предимно комплексно застрояване парк "Люлин" – 17 юни, 17:00 – 19:00 ч., https://goo.gl/maps/zdaGm6YNr9KWZ5Pr6, на живо

Зона 5: Територии в южните части на града, които се развиват през последните години – 21 юни, 17:00 – 19:00 ч., https://zoom.us/j/98703470485, онлайн

Зона 5: Територии в южните части на града, които се развиват през последните години "Витоша – ВЕЦ – Симеоново (точното място на срещата предстои да бъде определено, следете фейсбук страницата на "Софияплан") - 22 юни, 17:00-19:00 ч, https://goo.gl/maps/MCHUBufymHEscQhh8, на живо

Зона 6: Индустриални територии – 23 юни, 17:00 – 19:00 ч., https://zoom.us/j/95692973850, онлайн.

Програма за София е новият план за интегрирано развитие на Столична община, който ще насочва програмно финансиране от Европейския съюз в периода 2021 – 2027. В процеса на създаването му "Софияплан" определи 14 цели за развитието на СО и 6 групи зони, които имат най-голяма нужда от намеса в следващите 7 години. Зоните за въздействие са определени спрямо целите в Програмата, като е използвана специално създадена система от индикатори за оценка на състоянието на средата.

Карта на приоритетните зони за въздействие можете да видите тук.  

Процесът по създаването на Програма за София продължава с определянето на конкретни мерки и действия за развитие на зоните за въздействие. Това става с широкото участие на гражданите, експертите, неправителствения сектор и администрацията. Целта е да бъде осигурена максимална публичност и прозрачност на процеса като се предоставят възможности за обратна връзка и информиран разговор за бъдещето на Столична община.

През последния месец бяха проведени близо 20 експертни срещи, в които участваха над 150 специалисти от различни сфери. Целта бе да се съберат аргументирани предложения за интегрирани мерки и действия, които биха допринесли за постигането на конкретните цели в Програма за София. На база получените коментари бяха обогатени индикаторите за оценка, което доведе и до промяна в картите с приоритетни зони за въздействие.

Предстоящите срещи в различните зони за намеса ще въвлекат и гражданите в процеса по създаване на стратегическия документ. Подготовката на Програма за София ще завърши с обществено обсъждане, след което документът ще бъде внесен за разглеждане в Столичния общински съвет.  

Повече за съдържанието, целите и процеса по създаване на Програма за София можете да видите тук: https://sofiaplan.bg/portfolio/programofsofia

01.06.2021