"Софияплан" предлага стратегия за физическата активност

Стратегията със заглавие “София спортува” е публикувана за обществена консултация на сайта на общината и ще бъде представена за обсъждане с онлайн събитие на 1 февруари.

"Софияплан"  и дирекция "Спорт и младежки дейности" на Столична община изготвиха проект на стратегията “София спортува”, която предлага приоритети, цели и мерки за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в Столична община с хоризонт 2030. Стратегията е базирана на анализ на количествени, качествени и пространствени данни за това как и колко спортуват столичани, къде могат да го правят безплатно и платено и какъв потенциал за развитие имат спортните оператори.

71% от жителите на Столична община над 15-годишна възраст изобщо не отделят време за спорт, като делът на неспортуващите нараства пропорционално с възрастта на респондентите. От 29%, които са декларирали, че спортуват, най-голям е делът на хората, които отделят до 2 часа седмично за движение, докато Световната здравна организация препоръчва хората в зряла възраст да извършват най-малко 30 минути физическа активност на ден, а децата да се движат и спортуват поне 60 минути дневно.

Изследванията, проведени във връзка със стратегията, регистрират, че в общината има 170 броя спортни площадки за свободно обществено ползване на открито, каквито са безплатните стрийт фитнес и тенис маси в кварталите. Анализът показва, че 700 222 души или около половината от населението на общината има пешеходен достъп до поне един такъв обект. 1 277 145 души или 82% от населението на Столична община имат достъп до платени услуги в спортна база или спортен клуб на 9 минути ходене пеша.

Разгледани са и местата за игра на територията на общината, които осигуряват условия за движение предимно за възрастовата група до 12 години. На територията на Столична община са идентифицирани 1779 места за игра, като достъп до 300 м от мястото на живеене имат 68% от жителите на общината.

По отношение на достъпа до спортно-рекреационна дейност, 835 347 души в общината имат пешеходен достъп в рамките на 9 минути ходене пеша до спирка на градския транспорт, през която минава линия с пряка връзка към Плана, Витоша, Люлин, Лозенската или Стара планина. Докато Витоша е много натоварена напоследък, останалите 4 планини около града предлагат добри условия, но се ползват значително по-рядко.

На база извършените анализи, екипът формулира и пет стратегическите цели за развитие на физическата активност в общината, както следва:

1. Спорт за деца и ученици: насърчаване и създаване на условия за физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност за децата в образователните институции;

2. Спорт за всички: насърчаване и създаване на условия за физическа активност, спорт и спортно-туристическа дейност за всички възрастови и социални групи;

3. Спорт за високи постижения: спорт за високи постижения – подпомагане дейността и развитието на спортни клубове и федерации на територията на СО;

4. Спорт близо до всички: изграждане и поддържане на качествена и достъпна мрежа от места за спорт и движение близо до хората;

5. Спортът управляван в партньорство: интегриран подход за управление на системата за спорт и спортно-туристическа дейност.

Запознайте се с пълните анализи, картата на спортните обекти в общината, както и с предложените стратегически цели и мерки в стратегията на сайта на "Софияплан" тук: https://sofiaplan.bg/portfolio/sportssofia/.

Документът е публикуван на страницата за обществени консултации на сайта на Столична община: https://www.sofia.bg/en/web/guest/sofia-sports-2022-2030 и екипът очаква обратна връзка и предложения в срок до 4 февруари. Можете да се включите и в онлайн публично представяне и дискусия за събиране на обратна връзка на 1 февруари (вторник) от 17:30 часа. Следете Facebook страницата на "Софияплан" за подробности относно публичното представяне на стратегията “София спортува”.

 

 

20.01.2022