София стартира сътрудничество с високотехнологични градове по Международна програма на ЕК

"Столична община спечели участие в Международна програма за междуградско сътрудничество." Това съобщи зам.-кметът по „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ на София Генчо Керезов.
София е одобрена по Програмата за международно и регионално сътрудничество (IURC – International Urban & Regional Cooperation), финансирана от ЕК. София е била определена като една от най-добрите заявки по Програмата за 2021 година. Към момента столицата на България е и единственият град, който е получил възможността за партньорство с два града – единият се очаква да бъде Сеул, Корея. Вторият ще бъде от Китай и ще е ясен през септември.

„Нашата столица вече е част от редица международни мрежи и ползва добрия опит на градове в Европа и САЩ. Сега стъпваме и в Азия. Тази част на света е добре позната с високотехнологичния си сектор и иновационен потенциал от десетилетия и за нас е истинска привилегия, че се преборихме за партньорство не с един, а с два града“ – съобщи зам.-кметът по дигитализацията и иновациите Генчо Керезов.

Програмата на IURC се фокусира върху области, които са от ключов интерес за развитието на София и са залегнали в стратегическите документи на града за екологичен преход, особено кръговата икономика и управлението на отпадъците, градска и регионална модернизация; устойчива мобилност и транспорт, иновации.

Големите ползи за града ще бъдат достъп до иновативни идеи през международна мрежа, отваряне на врати за диалог и партньорство с нови глобални партньори и подходящи заинтересовани страни от всички инвестиционни сектори, нови и развити начини за справяне с местни и глобални предизвикателства. София ще се възползва от по-широк набор от добри практики и подкрепа при иновативни бизнес модели за финансиране на местни дейности, както развитие на столицата като място за инвестиции.

Програмата за международно сътрудничество (първа фаза) на ЕС се превърна в най-голямата градска програма (City to city) за сътрудничество, включваща 165 града от ЕС и извън страните от ЕС в Северна и Южна Америка, Карибите (LAC), Азия и Южна Азия. IURC е пример за начина, по който местните и регионалните власти могат по-ефективно да постигнат целите си в партньорство с ключовите заинтересовани страни, включително научни изследвания, бизнес и гражданско общество (четворна спирала).

IURC ще има два компонента или тематични направления на сътрудничество, по-специално сътрудничество град-град в областта на устойчивото градско развитие и регионално сътрудничество в областта на иновациите. Програмата, финансирана по Инструмента за партньорство на ЕС и ползваща се от стратегическата подкрепа на Генерална дирекция „Регионални и градски политики на Европейската комисия”, ще допринесе за целите на Новата програма за градовете до 2030 година и политическите цели на Европейската политика за сближаване.

 

10.08.2021